Quarterly Results
Profit & Loss
Balance Sheet
Cash Flow
All values in USD millions
May '21
Aug '21
Mar '22
Aug '22
Mar '23
Revenues
NA
NA
NA
NA
NA
Cost of Revenue
NA
NA
NA
NA
NA
General & Administrative Expenses
NA
NA
NA
NA
NA
Operating Expenses
NA
NA
NA
NA
NA
Interest Expense
NA
NA
NA
NA
NA
Depreciation, Amortization & Accretion
NA
NA
NA
NA
NA
Earnings & Depreciation Amortization (EBITDA)
NA
NA
NA
NA
NA
Gross Profit
NA
NA
NA
NA
NA
Net Income
NA
NA
NA
NA
NA
Weighted Average Shares
213
212
213
213
213
Operating Income
NA
NA
NA
NA
NA